Sual (1141) : Bir imam camaat iki yerdə namaz qılır. Həmişə onun yanında olan bir adam, hər iki namazda ona iqtida edə bilərmi?
Имя: Ali, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Məmumun ikinci namazının işkalı var. Amma əgər birinci namazının qüsurlu olmasını ehtimal verirsə, yaxud özü və ya hansısa meyyit üçün qəza namazı niyyəti edərsə, eybi yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (1142) : Bir kəs imam camaatı təşəhhüd halında görüb onun axırıncı rükətdə olduğuna güman ya elm əldə etsə, savab qazanmaq üçün iqtida edib otursa, sonra imamın birinci təşəhhüddə olduğu aşkara çıxsa, onun vəzifəsi nədir?
Имя: Ali, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Ehtiyat budur ki, namazını imamla birgə tamamlayıb, sonradan yenidən qılsın.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (1143) : Ratib imam-camaat (məscidin daimi imam camaatı) məscidin və ya mehrabın ixtiyar sahibidir? Belə ki, ondan başqasının orada namaz qılmasının eybi vardır? Yoxsa ratib imamın başqalarından irəli olması əfzəliyyət (daha fəzilətli) şəklindədir? Xahiş edirik, izah edəsiniz.
Имя: Zamin, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Ratib imamın haqqını gözləmək vacib deyil, müstəhəbdir. Lakin hərc-mərclik qabağa gəlməsin deyə, yaxşı olar ki, belə məsələlərə riayət olunsun.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (1144) : Bir müctəhidin müqəllidi başqa bir müctəhidin müqəllidi olan imam camaata iqtida edə bilərmi?
Имя: Nahid, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Hər kəsin müqəllidi hər kəsə iqtida edə bilər. Yalnız o surətdə iqtida edə bilməz ki, onu namazının batil olmasına elmi olsun.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (1145) : Məscidin üçüncü mərtəbəsində camaat namazına iqtida edən şəxslərin namazlarının hökmü nədir?
Имя: Elnur, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Aşağımərtəbədə bərpa olunan camaat namazı ilə bir camaat sayılarsa, eybi yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (1146) : Bir namazda iki nəfərə iqtida etmək olarmı?
Имя: Elnur, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Zəruri halları istisna etməklə, bir namazda iki nəfərə iqtida etmək olmaz.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (1147) : Qədim zamanlardan etibarən qadınlar və kişilər arasında pərdə kimi maneə olardı. İndi bir qrup insanlar deyirlər ki, namaz qılan halda və moizə edən zaman qadınlarla kişilər arasında pərdə və divarın olması lazım deyil. Sizin nəzəriniz nədir?
Имя: Ali, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Qadınların cərgəsi kişilərin arxasında olsa pərdə lazım (vacib) deyil. lakin bir-birinin yanında olsalar ehtiyat vacibə görə pərdə lazımdır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (1148) : Təhsil alınan yer vətən sayılmırsa və tələbə 10 gün qalmağı niyyət edibsə, 10 gündən qabaq 2 saatdan artıq tərəxxüs həddindən çıxa bilərmi? Nəzərinizə çatdıraq ki, təhsil binası tərəxxüs həddindən kənardadır, Yataqxana isə şəhərin daxilindədir. Biz tətil günlərindən savayı hər gün tərəxxüs həddindən keçmək məcburiyyətindəyik.
Имя: Nahid, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Davamlı surətdə təhsil aldığı yer, tələbə üçün vətən hökmündədir. Namaz və oruc orada tamamdır. 10 gün qalmaq məqsədi lazım (vacib) deyil. Habelə qaldığı yerdən çıxmağın və yaxın məntəqələrə (məsələn, 3 və ya 4 km.) getməyin də eybi yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (1149) : Namazın qunutunda üzüyü (qaşını səmaya tərəf) çevirməyin savabı varmı?
Имя: Ali, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Bəzi hədislərdən bu işin müstəhəb olması başa düşülür.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (1150) : Namazın qunutunda üzüyü (qaşını səmaya tərəf) çevirməyin savabı varmı?
Имя: Elnur, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Bəzi hədislərdən bu işin müstəhəb olması başa düşülür.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Go to TOP