Sual (211) : Əgər baba bir nəvəsinə ad qosa, babanın vəfatından sonra nəvəyə qoyulan adı dəyişmək olarmı?
Имя: Cavad, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Maneəsi yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (212) : Qadını boşamaq, ya onun əleyhinə hökm və vəsiyyət etmək kimi məsələlərdə övlad haqqında ata və ananın hökmünü icra etmək lazımdırmı?
Имя: Elnur, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Lazım deyil.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (213) : Bəzi kitablarda şəfa, baş ağrı və sair üçün yazılan duaların müqabilində pul alsa, hökmü necədir?
Имя: Samir, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Qeyd olunan yerlərdə pul almağın bir maneəsi yoxdur. amma əvvəlcədən müəyyən olunsun və ücrətul-misldən artıq olmasın.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (214) : Duaya ehtiyacı olan və ona inanan şəxslər üçün camiuddəvat kimi kitablardan dua yazmaq hansı surətdədir?
Имя: Cavad, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Varid olan duaları yazmağın bir maneəsi yoxdur. amma adı çəkilən kitabın mötəbərliyi sabit olmamışdır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (215) : Dua yazmaq və fal açmaq islam mənbələrinə söykənirmi?
Имя: Cavad, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Bəzi dualar üçün xüsusi sübutda tərəddüd yeri yoxdur. Amma islamda dua yazmaq peşə kimi tanınmır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (216) : Kitab üzündən dua yazmağın hökmü necədir?
Имя: Elnur, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Əgər mötəbər kitab olsa, bir maneəsi yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (217) : Şagirdlərdən bəziləri imtahanlarda öz dostunun imtahan kağızına baxırlar. – istər razılıq və istərsə də narazılıqla – bu əməl caizdirmi?
Имя: Samir, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Bu əməl ölkənin qanunlarının xilafına olduğundan caiz deyil. Əlavə olaraq əgər baxmaq imtahanda saxtakarlıq və digərlərinin yazılarından istifadə etmək olsa xəyanətdir. elmdə xəyanət, maldan xəyanətdə qat-qat üstündür.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (218) : Əgər bir şagird imtahanda saxtakarlıqla qəbul qimətini alıb, yuxarı mərhələyə qalxıb və onun imtiyazlarından istifadə etsə, bu imtiyazlardan istifadə etməyin hökmü necədir?
Имя: Malik, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Şəri cəhətdən bu imtiyazlardan istifadə edə bilməzlər.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (219) : İnsanın böyük günahlara düşməməsi üçün kiçik günahlara üz tuta bilərmi?
Имя: Elnur, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
İnsanın günahlardan mütləq surətdə uzaqlaşması lazımdır. Əgər iki böyük və kiçik günahlar arasında naçar olsa, kiçik günahı seçmək lazımdır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (220) : Əgər bir müsəlmanı iki günahdan birini görməyə məcbur etsələr və əks halda onu öldürəcəklərini desələr onun vəzifəsi nədir?
Имя: Elsever, Страна: Azərbaycan, Муджтахид: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
İki günahdan ən kiçiyini seçmək lazımdır. məgəer ki, onu günahsız bir insanı öldürməyə məcbur etsələr bu surətdə günaha düşmək caiz deyil.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Go to TOP