Sual (71) : Salam. Bu hədis dogrudurmu? Əbu Abdullahdan (Cəfəri Sadiq əleyhissalam) belə rəvayət etmişdir: "Pişik əhli-beytdəndir və onun artığı ilə dəstəmaz almaq olar." (Vəsail əş-Şiə, 1-ci çild, səhifə 227, hədis № 579)
Имя: , Страна: , Муджтахид: Ayətullah Vəhid

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

Hədisdə "əhli-beyt" dedikdə Peyğəmbər (s) ailəsi, məsum İmamlar (ə) nəzərdə tutulmur. Burada əhli-beyt sözü lüğəti mənasında yəni pişik "ev heyvanıdır" nəzərdə tutulur. Həmçinin "pişiyin artığı" deyildikdə pişiyin ağzı dəydiyi su nəzərdə tutulur. Əhli-sünnə nəzərindədə hökm belədir.
V'hhabi alimi Muhəmməd Saleh əl-Munəccidin sözlərinə nəzər salaq:

قطط البيوت لا تنجس الإناء إذا شربت منه ولا الطعام إذا أكلت منه : عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه وُضع له وضوءه فولغ فيه السنور " الهر " ، فأخذ يتوضأ ، فقالوا : يا أبا قتادة ! قد ولغ فيه السنور ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " السنور من أهل البيت ، وأنه من الطوافين ، والطوافات عليكم " رواه أحمد في المسند 5/309 وهو في صحيح الجامع 3694 ، وفي رواية : " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين والطوافات عليكم " رواه أحمد في المسند 5/309 وهو في صحيح الجامع 2437 

Ev pişikləri qabdan su içdikdə onu nəcis etmir. Həmçinin təamdan yesə həmin təamı nəcis etmir. Abdullah ibn Əbi Qatədədən, o, atasından rəvayət edir ki, bir gün onun üçün dəstamaz almağa su qoydular. Pişik sudan yaladı. O, həmin su ilə dəstamaz aldı.Ona dedilər: Ey Əbu Qutadə, pişik o sudan yalamışdır. Onların cavabında Əbu Qutadə dedi: Peyğəmbər (s) eşitmişəm ki, buyurub: 
Pişik əhli-beytdəndir, o, həmişə sizin ətrafınızda dolaşan heyvanlardandır. Bu hədisi Əhməd "Musnəd"də(5/309) rəvayət etmişdir. Həmin hədis "Səhih əl-Cami"də 3694-cü hədisdir. 
Başqa bir rəvayətdə: "O, (pişik) nəcis deyildir, həmişə sizin ətrafınızda dolaşan heyvanlardandır."Bu hədisi Əhməd "Musnəd"də (5/309) rəvayət etmişdir. Həmin hədis "Səhih əl-Cami"də 2437-ci hədisdir.
http://313news.net/

Allah sizə yar olsun.
Sual (72) : Salam bu hədis səhihdirmi? Səhihdirsə mənasi nədir? Muhamməd ibn Əhməd ibn Yəhya o da Əhməd ibn Muhamməddən o da Əli ibn Həkəmdən o da bir kişidən oda Əbi Abdullahdan (ə) rəvayət etmişdir ki, O demişdir: “Əgər kişi qadınına oruclu olduğu halda arxadan yaxınlaşarsa, onun orucu pozulmaz və ona qüsl də düşməz” [Əbi Cəfər Muhamməd ibn Həsən ət-Tusi, “Təhziybul Əhkam”, cild-7 səh-460]

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

Hədisin sənədi “mürsəl” (sənəd və ya sənədin müəyyən hissəsi olmayan) şəkildə olduğu üçün zəifdir və alimlərin heç biri bu hədis əsasında hökm verməyiblər, bəlkə bunun əksinə hökm veriblər yəni oruc batil olur və qüsl vacib olur.
Allah sizə yar olsun.

Sual (73) : Bu hədis səhihdirmi. Səhihdirsə mənasi nədir? Əbu Abdullahdan: “Həqiqətən bu bizim fərcimiz (qadın cinsi orqanı) idi ki,əlimizdən zorla aldılar.” (“Furu əl Kafi” c.2,səh 141)
Имя: , Страна: , Муджтахид: Ayətullah Vəhid

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

Bu hədisi belə məna edən vəhhabi ya ərəb dilindən və lüğətdən heçnə anlamır və ya özünü anlamamazlığa vurub. Hədisin mənası belədir: "Bu bizdən qəsb edilmiş namusdur".
Fərc hər yerdə eyni mənada tərcümə olunmur. Hədisdə namus mənasındadır.
Hədis Ümmi Gülsümin Ömərlə evlənməyi barəsindədir. Hz. Əlinin (ə) qızı Ümmi Gülsümün Ömərlə evlənməyi ixtilaflı məsələdir, hətta evlənməyin qəbul edən alimlər bu məsələnin məcburi surətdə baş verdiyin deyirlər Hz. Əli (ə) bu işdə heçdə razı olmayıb amma Ömər, Abbasın vasitəsi ilə xəbər göndərir ki, Hz. Əlini (ə) təhdid edir ki, əgər razı olmasan yalançı şahid gətirib səni oğurluqda müttəhim edib əlini kəsdirəcəm. Kafi c. 5, səh 346. Nəvadirul-əşəri 129.
Allah sizə yar olsun.
Sual (74) : Bu hədis səhihdirmi? "Resulullah(s.a.s) xeyber gunu ewwek etini ve siqeni qadagan etdi"(«At-Taxzib», 2/18, «Al- Istibsar», 3/142, «Vasilu wiye», 14/441)

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Hədisin sənədi zəifdir və müctəhidlərdə bu hədisin əksinə hökm veriblər yəni nə eşşək əti haramdır və nə müvəqqəti nikah çünki onlarla hədis bunun əksinədir. Hədisi nəql olunduğu kitabın müəllifi Şeyx Tusi hədisi zəif və təqiyyə üzündən nəql olunduğunu vurğulayır. Bəzi əhli-sünnə alimləridə hədisi səhih hesab etməyiblər. Buna oxşar hədislər nəql olunub amma təkcə eşşək əti qeyd olunub mütə deyilməyib. Alimlər hədisdə qeyd olunan ulaq ətinin haramlığını məkruh mənasında olduğunu yazıblar.

Allah sizə yar olsun.

Sual (75) : Salamun aleykum..Siffeyn döyüşündə Əmar Yasirin azğın insanlar tərəfindən şəhadət yetişdiyini oxuduq. Bunu da İslam Peyğəmbəri sağlığında ikən xəbər vermiş idi. O Həzrətin bu barədə buyurduğu hədis əhli sünnənin mənbələrində varmı? Əgər varsa, xahiş edirik mənbəni bizə yazasınız. Əvvəlcədən minnətdarıq.
Əleykumus-salam.

Bu hədis Peyğəmbərimizdən (s) müxtəlif təbirlərlə əhli-sünnə kitablarında nəql olunub. Buxarının
nəql etdiyi hədisi nəql edirik.

وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّار.

Peyğəmbər (s) buyurdu: Əmmar azğın bir dəstə tərəfindən şəhid ediləcəkdir"  Əmmar onları cənnətə, onlar isə onu cəhənnəmə dəvət edərlər 

Səhih Buxarı cild 1, səh 172, hədis 436, kitabus-səlat, babut-təavuni fi benail-məscid. Həmçinin cild 3 səh1035, hədis 2659.

Allah sizə yar olsun.


Sual (76) : Salam-Ömərlə Əbubəkr Fatimə əleyha-salamı incitdilər, deməli, Peyğəmbəri incitmişlər, (özü də bu məsələni sünnülərin ən böyük hədisyazanı mərhum Buxari özünün "Səhihi-Buxari” kitabında, Müslüm isə özünün "Səhihi Müslüm” kitabında yazırlar ki, Fatimə Əbubəkr və Ömərdən qəzəbli halda dünyadan getdi.) bunu bu seyfede oxumuwam taniw adama dedim mene deyirki seyfesin birde nomresin de... xaiw edirem yazardizda.. evvelceden ALLAH razi olsun inwallah

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

Buxari və Muslimdə Hz. Fatimənin o iki nəfərdən razı olmamağı belə nəql olunub: “Rəsulullahın qızı Fatimə Əbu Bəkr və Ömərə qəzəbləndi. Onlardan üz döndərib ömrünün axırına qədər onları bağışlamadı. Fatimə Rəsulullahdan sonra altı ay yaşadı. Fatimə vəfat edəndə əri Əli ibn Əbu Talib xəlifə Əbu Bəkrə xəbər vermədi və onun cənazəsinə namaz qılıb  gecə dəfn etdi”(Səhih Buxari kitabul xums, bab 837, hədis 1256, 4/504, Səhih Muslim, kitabul cihadi vəl seyr, bab 16, hədis 4580, səh 989).

Allah sizə yar olsun.

Sual (77) : hedislerde gelen kasibciliga sebeb olan emeller hansilardi

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Yoxsul olmaq eyb deyildir. O şey ki, yoxsul olmaqda bəyənilmir – odur ki, insan əməllərinin sayəsində yoxsul olar. Özünü və başqalarını əziyyətə salar. Yoxsulluqla vuruşan və mübarizə aparan insanlar da az deyildir. (Tebyan)
İnsanlar adətən üç növ yoxsulluqla üzləşərlər: biri o yoxsulluqdur ki, insan dini göstərişləri tərk etdiyi üçün düçar olmuşdur. İkinci o yoxsulluqdur ki, mömin üçün günahlarının kəffarəsidir. Üçüncüsü isə o yoxsulluqdur ki, insan əgər ona səbir edərsə, dərəcəsinin artmasına və böyük savaba nəsib olar. 
Qurana nəzər salan zaman görmək olur ki, insanın yoxsul olmasına səbəb olan ən böyük amil – günah və büdrəmələrdir.
1. Yaxın qohumlarla əlaqəni kəsmək.
İnsanın yoxsul olamsına səbəb olan amillərdən biri - yaxın qohumları ilə əlaqəsini kəsməsidir. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Qohumlarla əlaqəni kəsmək yoxsulluq gətirər”.
2. İsraf.
Allahın verdiyi nemətlərin çoxunu tələf etmək və israf etmək yoxsulluq gətirər. İmam Sadiq (ə) buyurur: “İsraf insanı yoxsul edər və düzgün iqtisadi rəhbərlik insanı ehtiyacsız edər”.
3. Zina.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Zinanın beş ziyanı vardır: abırı aradan aparar, yoxsulluğa səbəb olar, ömrü qısa edər, Allahın qəzəbinə səbəb olar, insanı cavidan cəhənnəmə salar”. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Zina o günahlardandır ki, ruzinin nazil olmasının qarşısını alar”.
4. Haram musiqiyə qulaq asmaq.
Haram və ğina musiqilərinə qulaq asmaq yoxsulluq gətirər. Təəssüf ki, bu pis əməl geniş yayılmışdır.
5. Namazı yüngül hesab etmək.
Namaza yüngül münasibət bəsləmək insana yoxsulluq gətirər.
6. Yalana adət etmək.
Bəziləri üçün yalan danışmaq çirkin bir adətə çevrilmişdir. Hədislərimiz bizi xəbərdar edir ki, bu pis əməl yoxsulluğa səbəb olar. İmam Əli (ə) buyurur: “Yalan danışmağa adət etmək yoxsulluq gətirər”.
7. Yalandan and içmək.
İnsan həyatından və ruzisindən bərəkəti aparan amillərdən biri də yalandan and içməkdir.
8. Övladını lənətləmək.
Bəzi valideynlər ürəklərinə su səpmək üçün övadlarını lənətləyər və nifrin edərlər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur ki, insana yoxsulluq gətirən amillərdən biri də məhz budur.

Allah sizə yar olsun.

Sual (78) : assalamu aleykum! mesumlardan bele bir hedis varmi ki, hava qaralana qeder vacib namazlarinizi qurtarin!

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

Bəli, İmam Məhdidən (ə) hədis nəql olub ki, Allahın rəhmətindən uzaqdır işa namazını o qədər gecikdirə ki, ulduzlar aşkar ola və sübh namazını o qədər gecikdirə ki, ulduzlar gözdən itə.

Allah sizə yar olsun.

Sual (79) : salam aleykum, bir hedis varki Alkafi kitabi wielere yeter, bunu imam Zamanef gelen hedisdir, bu neqeder sehihdir,yoxsa orda bawqa bir wey deyilib?

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam. 

Əhli-beyt (ə.s) məktəbinə müxalif olan bir qrup insan Şeyx Kuleyninin (r) "əl-Kafi" kitabının guya tam şəkildə səhih olduğunu isbat etmək üçün kitabın bəzi nüsxələrinin müqəddiməsində bəzi mütərcimlər tərəfindən qeyd ediımiş və İmam Mehdiyə (a) nisbət verilmiş - «"əl-Kafi" şiələrimizə kifayətdir» hədisini gətirirlər. 

Bu "dəlil"ə də ən çox istinad edənlərdən biri İhsan İlahi Zahir olmuşdur (Beyn əş-şiə və əhl əs-sunnə, s.13 və s.37). Çünki, bu insan şiələrə qarşı yazdığı böhtan dolu kitablarında əsasən zəif hədislərimizi dəlil olaraq təqdim etmişdir. Buna görə də, bu "dəlil" onun bir nömrəli köməkçisi kimi çıxış edirdi.

Dəyərli alimlərimiz isə bunun heç bir əsası olmadığını bildiriblər.

Əllamə Əskəri (r) yazır:

قول مجهول قائله أما ما قيل من أن المهدي ( ع ) قال : ان الكافي كاف لشيعتنا ، فانه قول مجهول راويه ولم يسم أحد اسمه ، ويدل على بطلانه تأليف مئات كتب الحديث بمدرسة أهل البيت بعد الكافي مثل : من لا يحضره الفقيه ، ومدينة العلم والتهذيب والاستبصار والبحار ووسائل الشيعة وجامع أحاديث الشيعة ، إلى غيرها

İmam Mehdi (ə)-dan "əl-Kafi" haqqinda nəql olunan: "Həqiqətən Kafi bizim şiələrimizə kifayətdir" hədisi, ravisi məchul olan və heç bir ravisinin adı çəkilməyən (hədislərdə gəlməyən) bir kəlamdır. Əhli-beyt (a) məktəbində "əl-Kafi"-dən sonra, "Mən la yəhzuruhul-Fəqih", "Mədinətul-Elm", "ət-Təhzib", "əl-İstibsar", "əl-Bihar", "Vəsailuş-şiə", "Cami əhadis əş-şiə" və s. kimi yüzlərlə kitabların yazılması bu hədisin batilliyinə dəlalət edir.

Əllamə Əskəri, Məalimul-Mədrəsəteyn, c.3, s.283

Dövrünün ən məhşur mühəddislərindən olan, mərhum Mühəddis Nuri (r) yazır:

وانه قال عنه : ( ان هذا كاف لشيعتنا ) فبين انه لا أصل له ولا أثر في مؤلفات أصحابنا ، ولم تأت به رواية قط لا صحيحة ولا ضعيفة

O ki, deyirlər "əl-Kafi bizim şiələrimizə kifayətdir" - bunun (kəlamın) əsli və əsası yoxdur. Və bu sözün havası (əsəri) bizim (şiə) alimlərinin başqa kitablarında gözə dəymir. Və heç bir səhih və ya zəif rəvayət bu barədə varid olmayıb.

Mühəddis Nuri, Xatəmitul-Müstədrək,  c.1, s.39

Ayətullah Məkarim Şirazi yazır:

 فقط یک عبارت در میان روایات شیعه دربارۀ تفسیر حرف کاف در ذیل آیۀ نخست سورۀ مریم یعنی (کهیعص) وجود دارد که امام صادق (علیه السلام) فرمود «کاف کاف لشیعتنا» یعنی حرف کاف در این آیه برای شیعیان ما کفایت می کند. و شاید عده ای از افراد نادان این عبارت را تحریف کرده و به صورت «الکافی کاف لشیعتنا» در آورده اند.

Məryəm surəsinin ilk ayəsinin təfsirinə aid İmam Sadiq (ə.s)-dan bir hədis vardır ki, İmam (ə.s) buyurur: "Kaf (hərfi) şiələrimizə kifayətdir". Yə`ni bu ayədəki "Kaf" hərfi bizim şiələrimizə kifayət edər. Lakin ola bilsin ki, bə`zi nadanlar bu sözü təhrif edərək "əl-Kafi şiələrimizə kifayətdir" şəklinə salmışlar. 

Ayətullah Məkarim Şirazinin rəsmi internet səhifəsi

Seyyid Səid Rəşadi yazır:

"Kuleyni ilə İmam Zamanın (a.f) naibi arasında əlaqə olduğu barədə heç bir dəlil və sübut yoxdur. " əl-Kafi şiələrimizə kifayətdir" hədisinin sənədi məlum deyil."

Seyyid Səid Rəşadi, Hədis elmi, səh. 59
http://hadis.313news.net/hadith/a-9.html

Allah sizə yar olsun.

Sual (80) : SALAM ALEYKUM EGER ISLAMDA QISMET DEYILEN BIR WEY YOXDUSA?Esla qismətində olmayan şeylər üçün üzülmə egər qismətində varsa özü gəlib səni tapacaq Hz Eli (e) BES NIYE HZ ELI BU KELAMI IWLEDIB?

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

Hədislərdən belə başa düşülür ki, qismət və təqdir bəzi şeylərdə inkar edilməzdir o cümlədən ruzidə və əcəldə. Hədisdə deyilir:..Ruzi təqsim olunub, hərislik onu artırmaz. Ruzi iki qismdir, kəsb ediləsi və qismət olması. Əlbətdə qismət olan ruzi gəlib çatar amma kəsb ediləsi ruzini ələ gətirmək üçün çalışmaq lazımdır. Qismət dedikdə tamda belə deyil ki, insanın heç bir rolu olmasın və məcbur olsun, insan ixtiyarlı yaranıb amma ixtiyarı mütləq deyil.

Allah sizə yar olsun.

Go to TOP