Sual (231) : İstihalə nədir?
Ad: Camal, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Sistani

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 Bir şeyin şəklinin dəyişməsi və bir haldan başqa hala keçməsidir. Belə ki, camaat arasında ona əvvəlki şey deməyələr. Məsələn, ətin külə dönməsi kimi.

Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

Sual (232) : Spirt içmək haramdırmı? Hətta, dərman kimi istifadə olunmaya və insanı məst etməyə?
Ad: Camal, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Sistani

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 Haramdır. Hətta, əgər çox içməklə məst olsada, ondan ən az miqdar da beləi çmək icazəli deyil.

Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

Sual (233) : Tərkibində spirt olan zinət ləvazimatlarından istifadə etmək olarmı? Bəs dəri üçün hazırlanmış tərkibində spirt olan sürtgü məhlullarından istifadə etməyin hökmü nədir?
Ad: Camal, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Sistani

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 Eybi yoxdur.

Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

Sual (234) : Qabaqlar kitabəhli olan kafir, məsələn, xristian istifadə etmiş qabdan istifadə etmək olarmı? Ümumiyyətlə, kitabəhli olan kafirlərdə kitabəhli olmayan kafirlər kimi murdardılar?
Ad: Camal, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Sistani

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 Kitabəhli olan kafirlər, pakdırlar.

Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.


Sual (235) : Mən Hindistana getmək istəyirəm. Sualım budur ki, onlar hind, xristian və zərdüşt olduqları üçün murdardırlar. Onlarla əlaqə saxlamağın və evlərində yemək yeməyin hökmü nədir?
Ad: Camal, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Sistani

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 Xristian və zərdüştlər paklığa hökm olunmuşlar. Onlarla və kitab əhli olmayan kafirlərlə əlaqənin öz-özlüyündə eybi yoxdur.

Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

Sual (236) : Kitabəhlinin və zərdüştlərin hökmü nədir?
Ad: Camal, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Sistani

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 Pakdırlar.

Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

Sual (237) : Əgər İtaliyada hazırlanmış dəri ayaqqbıya əlimiz rütubətlə dəysə, əlimiz murdardır, ya pak?
Ad: Camal, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Sistani

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 Əgər İslam şəriəti qaydası ilə kəsilmiş heyvanın dərisindən olmasına ağlabatan ehtimal versəniz, paklığına hökm olunur. Əks təqdirdə əl murdar olur.

Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

Sual (238) : Murdar su buxara çevrilibsə, pakdırmı?
Ad: Camal, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Sistani

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 Pakdır.

Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

Sual (239) : Murdar olmuş şey neçə dəfə murdaredicidir?
Ad: Camal, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Sistani

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 Üçüncü murdarlanmış şey, murdaredici deyil.

Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

Sual (240) : Babasilin yerindən həmişə gələn sarı rəngli suyun hökmü nədir?
Ad: Camal, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Sistani

Bismillahir-rəhmanır-rəhim 

 Murdarolmasınayəqinliyinizolmasa,pakdır.

Özsuallarınızacavabalmaq üçünbizimsaytımızaetimadetdiyinizə görə təşəkküredirik.

Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.

Go to TOP