Sual (111) : Bələdiyyə idarəsinin tabeçiliyində olan maşınlardan küçələrə axan su, həmçinin bəzi vaxtlar şiddətli külək əsəndə camaatın üstünə sıçrayan sular pakdır, yoxsa nəcis?
Ad: Iltifat, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Xamenei
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Bunlar pak hökmündədir. Amma əgər bir şəxs üçün həmin suyun nəcislə bulaşması nəticəsində nəcisliyinə dair yəqinlik hasil olsa, nəcis olmasına hökm olunar.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (112) : Küçələrdəki çuxurlarda yığışan sular pakdır, yoxsa nəcis?
Ad: Orxan, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Xamenei
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Bu sular pak hökmündədir.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (113) : Təharət və nəcasətə dair olan məsələlərə (yemək, içmək və s.) çox da riayət etməyən şəxslərlə ailəvi cəhətdən görüş keçirməyin hökmü nədir?
Ad: Rahil, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Xamenei
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Təharət və nəcasət mövzularında nə qədər ki, (bir şeyin) nəcis olmasına yəqinlik hasil olmayıb, paklığa hökm olunmuşdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (114) : Rica edirəm ki, aşağıdakı məsələlərdə (qusmanın pak və ya nəcis olması nahiyəsindən) şəri hökmü bəyan edəciniz: 1- Südəmər uşaqlarınkı; 2- Həm süd əmən, həm də çörək yeyən uşaqlarınkı; 3- Həddi-büluğa çatan insanınkı.
Ad: Elxan, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Xamenei
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Hər üç halda (qusmaq) pakdır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (115) : “Məhsurə şübhəyə”-yə toxunan şeyin hökmü nədir?
Ad: Qafur, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Xamenei
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Əgər (o şey) məhsurə şübhədəki şeylərin bəzisinə toxunsa, bu halda o şey nəcis olmaz.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (116) : Bir nəfər yemək satır, bədənində keçici rütubət olan halda o yeməyə əl vurur, lakin dini məlum deyil. Onun hansı dində olmasını soruşmaq vacibdirmi, yoxsa pak olması əsas götürülür? Həmçinin məlumdur ki, İslam dövlətindən deyil, bu ölkəyə işləmək üçün gəlmişdir.
Ad: Kamil, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Xamenei
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Onun dini barədə soruşmaq vacib deyil: onun barəsində bədəni rütubətli olan halda toxunduğu şeylərin paklığının əsas olması hökmü icra olunur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (117) : Bir nəfər insanın öz evində, yaxud qohumlarının evində olan və yaxud hər hansı bir şəxsin evinə gedib-gələn şəxs təharət-nəcasət məsələlərinə riayət etmir, nəticədə həmin şəxs evin, yaxud orada olan ev əşyalarının nəcis olmasına və həm də böyük miqyasda (belə ki, yuyulması, paklanması mümkün deyil) səbəb olur. Bu məsələ barəsində ev sahiblərinin vəzifəsi nədir? Fərz olunan halda insan necə pak qala bilər, xüsusilə də düz olması təharətlə şərtlənən namaz kimi əməllər üçün (necə pak qala bilər)? Bu barədə hökm nədir?
Ad: Xaleddin, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Xamenei
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Bu halda evin hər yerini paklamaq lazım deyildir; namaz qılanın paltarının, alnındakı səcdə yerinin paklığı namazın düz olması üçün kifayətdir. Ev və ondakı ev əşyalarının nəcis olması namazda, yeyib-içməkdə paklığa riayət etmək üçün əlavə bir vəzifənin irəli gəlməsinə səbəb olmur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (118) : Üzümün və xurmanın suyu odda qaynasa və üçdə iki hissəsi azalsa, həmçinin məstedici də olmasa bunun hökmü nədir?
Ad: Telman, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Xamenei
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Nəcis deyildir, lakin içilməsi haramdır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (119) : Bəziləri deyirlər ki, əgər bir miqdar kal üzümün suyunu çıxarmaq üçün qaynadılanda onun içində də bir, yaxud bir neçə (yetişmiş) üzüm giləsi olsa, qaynadılandan sonra haram olur. Bu söz düzdürmü?
Ad: Eldayaq, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Xamenei
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Əgər (yetişmiş) üzüm gilələrinin suyu həqiqətdə az olsa və (yetişməmiş) üzüm suyunda daha “üzüm suyu” deyilməyəcək bir tərzdə qarışsa, (aradan getsə) bu halda halaldır. Amma əgər (yetişmiş) üzümün öz gilələri od üstündə qaynadılsa, haramdır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (120) : Hal-hazırda spirtlərdən (əslində, məstedicidir) bəzi ədviyyələrin (xüsusilə içməli dərmanların), ətirlərin (xüsusilə xaricdən gətirilən spirt növlərinin) hazırlanmasında istifadə olunur. Bunu bilən, yaxud bilməyən şəxs üçün o maddələrlə al-ver etmək, onları hazırlamaq, istifadə etmək və s. kimi mənfəətlər götürməsinə icazə verirsinizmi?
Ad: Sabir, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Xamenei
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Əsli maye olan məstedicilər sinifindən olması məlum olmayan spirtlər pak hökmündədir; onun qarışdırıldığı mayelərdən istifadə etməyin, onlarla al-ver etməyin heç bir eybi yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Go to TOP