Sual (21) : Bir şəxs nəzir etmişdir və nəzirin miqdarını bilir. Lakin nəzirin xərclənmə məkanı barəsində üç məkan; Qerib ağa imam Rzanın hərəmi, hezet Ellinin hərəmi və ya həzrət İmmam Huseynin hərəmi arasında şekde qalır. Bu şəxsin vəzifəsi nədir?
Ad: Ummu Habiba, Ölkə: Azerbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Əgər nəzirin məbləği çox azdırsa, ehtiyat budur ki, hər üç məkanda o miqdarı xərcləsin. Amma nəzirin miqdarı böyükdürsə, püşk atıb ona uyğun olaraq əməl edə bilər.
http://sual.nur-az.com/az/
Ö
z suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq
Sual (22) : Atamı dünyaya gəlməzdən əvvəl itirdim. anam təzədən evləndi. mən atalığımla böyüdüm. indiyə qədər də onun yanındayam. hal-hazırda evlənmişəm və bir qızım var. yoldaşım və qızım atalığımla məhrəmdirlərmi?
Ad: Agagul, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Aalığınız yoldaşınıza naməhrəmdir. amma qızınıza məhrəmdir.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (23) : Kişinin qadın qarşısında hansı vəzifələri var?
Ad: Sahib, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Kişi öz arvadını yemək və geyimlə təmin etməlidir. Qadının bilmədən yol verdiyi səhvləri bağışlamalıdır. Ər öz arvadı ilə xoş keçinməlidir. Gecələr qadını tək qoymamalıdır. Ər öz qadını ilə cinsi yaxınlığı dörd aydan çox tərk edə bilməz. Əgər bir kişinin bir neçə arvadı olarsa, öz vaxtını qadınlar arasında bərabər bölməlidir. Arvadı olan kişi bakirə qızla evlənərsə ilk yeddi gecəni onunla qalmalıdır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (24) : And içmək nə dərəcədə düzgündür?
Ad: Sahib, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Doğrudan and içmək məkruh, yalandan and içmək isə haram və böyük günahdır. Amma insan özünü və ya bir müsəlmanı zalımın şərindən qurtarmaq üçün and içərsə, eybi yoxdur. Bəzən belə hallarda and içmək vacib olur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (25) : Həqiqi andın neçə şərti var?
Ad: Sahib, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
And içən şəxs həddi-büluğ, ağıllı olmalı, şəri hakim ona öz malını sərf etməyi qadağan etməməlidir. And məqsədi və azad şəkildə içilməlidir.
Hansı işin görüləcəyinə and içilirsə, həmin iş haram və ya məkruh olmamalıdır. Vacib və ya müstəhəb bir işi tərk etmək üçün and içmək olmaz.
Allahın müqəddəs zatından qeyrisinə and içmək olmaz. Məsələn: «And olsun Allaha!».
Andı yazmaq və ya qəlbdən keçirmək olmaz. And dilə gətirilməlidir. Amma lal adam işarə ilə and içə bilər. Anda əməl etmək mümkün olmalıdır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (26) : And neçə növdür?
Ad: Elnur, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
And iki növdür:
1. Yaxşı bir işə görə içilən and. Məsələn, oruc tutmaq.
2. Pis bir işi tərk etmək üçün içilən and. Məsələn, siqareti tərk etmək.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (27) : Hansı nəzirlər düzgün deyil?
Ad: Sahib, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Beş halda edilən nəzir batildir:
1. Məcburi şəkildə nəzir etmək;
2. Əsəbi şəkildə ixtiyarsız olaraq nəzir etmək;
3. Ərdən icazəsiz qadının nəzir etməsi;
4. Mümkünsüz işləri nəzir etmək;
5. Haram və məkruh işin görülməsinin, vacib və müstəhəb işin tərk edilməsinin nəzir olunması.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (28) : Nəzir nədir?
Ad: Elnur, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
İnsan özünə vacib edir ki, Allah xatirinə bir xeyir iş görsün və ya Allah xatirinə bəyənilməmiş bir işi tərk etsin.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (29) : Əgər bir kəsin öhdəsinə bir əhd var məsələn bir işi eləməyi öhdəsinə götürb də. bu əhdi yerinə yetirmək bir il çəkir, bu əhd başa çatmamış insan ölsə başqası onu yerinə yetirməlidir yoxsa daha öhdəsindən götürülür?
Ad: Marif, Ölkə: , Müctəhid: Ayətullah Xamenei

Bismillahir-rəhmanır-rəhim

Əgər onun vaxtı yetişmiş olsa və insan imkanı olduğu halda onu yerinə yetirməyibsə, onun qəzası böyük oğula vacibdir. Əgər böyük oğlu yoxdursa, vəsiyyət etdiyi surətdə mirasının üçdə birindən onun yerinə yetirilməsi üçün vəsait ödənilsin. Bundan qeyri surətdə vərəsənin bir vəzifəsi yoxdur.

http://sual.nur-az.com/az/
Ö
z suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq

Sual (30) : İmamzadəsi olan bəzi şəhərlərdə zəvvarlar onların qəbirlərinə pul tökürlər. pullardan bir miqdarı imamzadənin özünə sərf olunur. artıq qalan hissəni aşağıda qeyd olunan yerlərə sərf etmək caizdirmi? 1. məscid tikmək. 2. məscidi təmir etmək. 3. yarımçıq məscidi tamamlamaq. 4. məscidi zinətləndirmək. 5. məscidin yerini döşəmək. 6. məscidin qapılarına. 7. məscidin kondisionerlərinə. 8. hüseyniyyələrin xalça və təmirlərinə.
Ad: Nahid, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim

İmamzadənin xərclərini istisna edəndən sonra adı çəkilən yerlərə xərc etməyin maneəsi yoxdur.

Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Go to TOP