Sual (51) : Televiziya və radio musiqilərinə qulaq asmaq haramdır?
Ad: Vasif, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Onlardan bəziləri haramdır.İnşaallah yaxın gələcəkdə onların bu müşkülü həll olacaqdır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (52) : Musiqi nədir? İslam nöqteyi nəzərdən onların hamısı haramdır?
Ad: Seymur, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Musiqi xoşluq gətirən səslər tərkibidir. buna əsasən əgər eyş və işrət məclislərinə münasib olsa haramdır. Əks halda işkalı yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (53) : Mütrib musiqi nə deməkdir?
Ad: Adem, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Mutribin mənası budur ki, şadlıq nəzərindən qeyri adi hal vücuda gətirsin.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (54) : Ğina nədir?
Ad: Hamil, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Şadlıq və şənliklə, eyş və ləzzət məclislərinə münasib olan səslər ğina və haramdır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (55) : Quranı ahəng səslə öyrənib və öyrətmək tilavət adıyla olsa hökmü necədir?
Ad: Vasif, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Əgər ğina olmasa maneəsi yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (56) : Toy məclislərində şer oxumağın hökmü necədir?
Ad: Saleh, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Əgər ğina olmasa və başqasının harama düşməsinə səbəb olmazsa maneəsi yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (57) : Qadının qadınlar arasında və kişilərlə qadınların birlikdə oxumağının hökmü necədir?
Ad: Cemil, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Qadının qadınlar arasında avazla oxumağı əgər ğina olmasa, haram musiqi alətləri istifadə olunmasa və onun səsi naməhrəmin qulağına çatmasa maneəsi yoxdur. qadınla kişinin bir yerdə avazla oxumağı isə əgər ğina, həvəslənmə və fəsada səbəb olmasa və məhrəm-naməhrəm məsələlərinə riayət olunsa maneəsi yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (58) : Ğina nədir? Onun hökmünü bəyan edin.
Ad: İsmail, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Ğina bir avazdır ki, onda səsi boğazda əsdirirlər. m(camaat arasında ona cəhcəhə deyilir). Şadlandırıcı və eyş-işrət məclislərinə münasib olsa haramdır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (59) : Ğina və musiqi hər ikisi eyni mövzudurmu? Şadlıq və şənlik hansı mənadadır? musiqi alətlərinin alqı-satqısının hökmü necədir?
Ad: Saleh, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Ğina və musiqi iki mövzudur. amma hər ikisinin haramlığı şadlıq və şənliyin yaranması ilədir. Şadlıq və şənlikdə məqsəd, eşidən şəxsdə ixtiyarsız yaranan bir haldır.
Musiqi alətlərinin alqı-satqısı haramdır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (60) : Musiqi alətləri istifadə olunan toy məclislərində iştirak etməmək qohum-əqraba arasında düşmənçiliyə səbəb olarsa vəzifə nədir?
Ad: Bahadir, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Haram əməl və günah işlər görülən məclislərdə bir halda ki, insan nəhy əz münkər edə bilmirsə, orada iştirak etmək səhih deyil. Əgər iştirak etməməyin səbəbini bilsələr düşmənçilik etməzlər.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Go to TOP