Sual (41) : Toy məclislərində dümbək və dəf çalmağın hökmü necədir?
Ad: Telman, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Onun düzgün olması məhəlle-işkaldır.(məhəlle-işkal odur ki, bir məsələnin səhih olub-olmaması məlum olmasın.(m))
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (42) : Televiziya və radioda yayımlanan mahnılar haqqında sizin rəyiniz necədir?
Ad: Qefer, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Şadlıq, şənlik və həyəcanlandıran mahnılar haramdır. televiziya və radioda yayımlanan mahnılar belə deyilsə maneəsi yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (43) : Əgər bir şəxs üçün heç bir mahnı təhrik yaratmasa qulaq asa bilərmi?
Ad: Telman, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Əsas dəlil insanın şəxsiyyəti yox insanların növüdür.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (44) : Qadınlar məclisində həmçinin bayram və əqd məclislərində dəf və əl çalmağın hökmü necədir?
Ad: Vusal, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Qadınların toy məclislərində təkcə ğina və avaz istisna olunmuşdur, qalan yerlərdə haramdır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (45) : Televiziyada hicabsız qadınların iştirakı ilə çəkilmiş filmlərə baxmağın, tar səsinəqulaq asmağın hökmü necədir?
Ad: Davud, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Tanımadığı xarici filmlərə baxmaq, onda ləzzət və fəsad olmayan şərtlə maneəsi yoxdur. Şənlik musiqiləri haram və şübhəli səslər maneəsizdir.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (46) : İslam respublikasının televiziya və radiosundan yayımlanan bəzi surudlar vardır ki, tünd mahnılar olduğundan bəzən insanı öz təbii halından çıxardır. bu cür surudları eşitməyin hökmü necədir? radiodan yayılan bütün mahnılar şəriətlə müvafiqdirmi?
Ad: Davud, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Şənləndirici musiqilər haram və şübhəli səslər maneəsizdir.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (47) : Gitara və evdə saxladığımız sair musiqi alətləri əgər istifadə olunmursa onları nə etməliyik?
Ad: Tahir, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Şənlik alətlərini gərək aradan aparasınız.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (48) : Krosnı antenlərini almaq və onları evdə vurmaq düzgündürmü? İkinci: Şəxslərin proqramlardan, verlişlərdən istifadəsi necədir? Üçüncü: Verilişlərə baxmağı uşaqlar üçün qadağan etmək böyüklər üçün həmin antenlərin alınması və istifadəsinə icazə yaradır ya yox?
Ad: Yaqub, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Əvvələn məlumatı olanlar krosnı verlişlərinin çox vaxt xüsusiylə cavan nəsl arasında pozğunluq və əxlaqsızlığın yayılmasına səbəb olmasını açıq aydın bəyan ediblər. buna əsasən krosnı antenlərini almaq və evdə quraşdırmaq düzgün deyil.
İkinci: verilişlərdən istifadə etmək əgər yuxarıda qeyd olunan verilişlər olmasa, əxlaq və əqidənin dəyişməsinə və başqa şeylərə səbəb olmasa maneəsi yoxdur.
Üçüncü: Əgər böyüklərin istifadəsi ikinci bənddə qeyd olunan məhdudiyyətlə olsa maneəsi yoxdur. lakin, eyni halda alınıb və quraşdırmağın düzgün olmaması öz qüvvəsində qalır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (49) : Mən televizorun yanında oturanda məktəbin və universitetin 5 yaşından 20 yaşına qədər olan oğlan və qız uşaqları televizora tamaşa edirlər. mən şəriətin xilafına olan yerləri görəndə uşaqların islam mədəniyyəti korlanmamaq və haramı halal bilməmək xatirinə bu yerləri onlara xəbərdarlıq edirəm. amma tələbələrdən bəziləri mənimlə pis davranıb deyirlər ki, həzrəti İmam xomeyni televiziyanın bütün proqramlarını halal bilir. xahiş edirəm bəyan edəsiniz ki, bəzənmiş naz çəkən naməhrəm qadınları göstərmək və yayımlanan musiqilərin müqabilində vəzifə necədir?
Ad: Zamin, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Hələ televiziya və radio proqramları yüz faiz islama uyğun deyil. onların arasında bəzən şəriətin xilafına bəzi məsələlər vardır ki, məsul işçilərin xüsusi köməkliyi ilə islah olunacaqdır. amma cavan və yeniyetmələrlə davranışda lazımdır elə əməl olunsun ki, onların İslam respublikasının müqəddəs qanunlarına nisbətdə etiqadları dəyişməsin. Çünki, qeyd olunan qanunlar islam və şiəçiliyin əsaslarını qoruyandır. habelə islamın əvvəlində İlahı hökmlər tədtici surətdə nazil olub piyadə edilmişdir.
Eyni halda haramı bildiyiniz yerlərdə çəkindirin və işdə fəsad yaranmasa digərlərini də çəkindirin.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (50) : Sizin qəmli musiqilər haqqında nəzəriniz necədir?
Ad: Bahadir, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Hüzn, qəm və qüssə üçün yaradılan musiqilər haram deyil.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Go to TOP