Sual (81) : Bir şəxs Səfa və Mərvədə səy edəndən bir neçə gün sonra və ikinci ehramdan öncə, səyi Mərvədən başlayıb Səfada bitirdiyini başa düşmüşdür. Belə halda səyi təkrar yerinə yetirmək lazımdırmı?
Ad: Cavad, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Məsələni bilməmək üzündən olarsa, səyi yenidən yerinə yetirməlidir. Əgər səhv və unutqanlıq üzündən olsa, Səfadan Mərvəyə bir dövrə yerinə yetirməyin kifayət etməsi ehtimalı uzaq görüş deyil. Lakin ehtiyat budur ki, mafiz-zimmə (öhdəsində olmaq) qəsdi ilə yeddi dövrə yerinə yetirsin.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (82) : Həcc ehramını niyyət edən və niyyəti düz olan (gerçəkləşən, hasil olan) şəxsin müstəhəb təvaf etməsi caizdirmi?
Ad: Elnur, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Ehtiyat budur ki, müstəhəb təvafı tərk etsin. Amma yerinə yetirsə həccə heç bir zərəri yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (83) : Əgər kiçik uşaqlar təvaf və ya səy halında yuxuya getsələr, yaxud təvaf halında körpə öz bələyinə bövl etsə, hökmü nədir?
Ad: Calal, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Hər iki halda səhihdir, inşallah.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (84) : Bir şəxs həcdə nisa təvafını yerinə yetirməsə, qadın ona haram olur. Burada nəzərdə tutulan yalnız cinsi yaxınlıqdır, yoxsa digər ləzzət alma növləri də haramdır? Əgər (bu vəziyyətdə) uşaq dünyaya gəlsə halalzadədir, ya yox? İrs aparır, yoxsa aparmır?
Ad: Elnur, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Digər ləzzətlər növləri də haramdır. Bu məsələni bilərəkdən belə tərk etsə və uşaq dünyaya gəlsə, halalzadədir və ondan irs aparır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (85) : Ərlə arvad Məkkəyə getmiş və həcc əməllərini yerinə yetirmişlər. Lakin qadın öz ərini istəmədiyindən nisa təvafını və onun namazını yerinə yetirməmiş və ər də bu təvafı və namazı yerinə yetirməmişdir, beləcə öz vətənlərinə dönmüşlər. Hal-hazırda o qadının məhrəmlik baxımından və ər evində olması baxımından vəzifəsi nədir?
Ad: Sahib, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Bu qadın və kişi qayıdıb nisa təvafını və onun namazını yerinə yetirənə kimi bir-birinə naməhrəmdirlər. Əgər bunu edə bilmirlərsə təvaf üçün naib tutsunlar. Yəni Məkkəyə gedən şəxslərdən xahiş etsinlər ki, onların yerinə naib olaraq nisa təvafını və onun namazını yerinə yetirsin.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (86) : İbrahim (əleyhis-səlam) məqamında izdiham üzündən, təvaf namazı qılan zaman qadınlarla kişilərin bir-birinin bərabərində (qarşısında) olmaması və ya qadının kişinin önündə namaz qılmaması mümkün olmur. Bu halda onların namazları səhihdirmi?
Ad: Sahib, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Eybi yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (87) : Qadın təvaf namazında qiraəti və ya təkbirətul-ehramı naməhrəmin eşidəcəyi şəkildə ucadan desə, caizdir, ya xeyr? Caiz olmadığını fərz etsək, yenidən qılmaq lazımdırmı?
Ad: , Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Eybi yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (88) : İzdiham və basırıq olduğuna görə Həzrət İbrahim (ə) məqamı həcc mövsümündə təvaf edənlərin ortasında qalır. Bir kəs orada vacib təvafın namazını qılsa, çətinlik yaranır və başqalarının etirazına səbəb olur. Məscidul-haramın axırına kimi İbrahim məqamının arxasında namaz qılmaq olarmı?
Ad: Sahib, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Arxada namaz qılmasının maneəsi yoxdur. Təvaf edənlərə maneçilik yaradarsa onların ortasında namaz qılmaq işkalsız deyil.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (89) : Təvaf namazı üçün naib tutmaq məsələsində, qiraətini tədricən düzəldə bilən şəxslə, qiraətini düzəltməyə qətiyyən qadir olmayan şəxs arasında fərq varmı?
Ad: Elnur, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Əgər tədricən düzəltməyə qadirdirsə, ona vacibdir ki, tədrici şəkildə düzəltsin. Əks halda, namazı qadir olduğu miqdarda qılması caizdir və naib tutması, habelə namazını camaatla yerinə yetirməsi vacib deyil.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (90) : Yanımda bövl üçün məxsus kisə olduğunu və bədənin hərəkəti ilə bövlün çıxdığını nəzərə alsaq, təvaf və onun namazı üçün nə etməliyəm?
Ad: Cavad, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Təvaf və namazın hər biri üçün bir dəstəmaz kifayətdir.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Go to TOP