Sual (61) : Gündüzlər rəmy edə bilən kişi, qadının tərəfindən rəmy etmək üçün naib tutularsa, qadının rəmyini gecə yerinə yetirə bilərmi?
Ad: Malik, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Yerinə yetirə bilməz.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (62) : Onuncu, on birinci və on ikinci gün cəmərat rəmyinə qadir olmayan qadın, gecələr cəmərəni rəmy edə və ya on üçüncü gün hər üç günü qəzasını yerinə yetirə bilirsə, o, başqa şəxsin tərəfindən naib ola bilərmi? Əgər bu mümkündürsə, sözü gedən hər üç şəkil eynidir, yoxsa fərqləri var?
Ad: Samir, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Onun naib olması səhihdir və gecələr gündüzün əvəzinə rəmy etməlidir.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (63) : Gecənin birinci yarısını Minadan xaricdə gecələyən şəxsə, Məscidul-hərama gedib, gecənin ikinci yarısını Minaya qayıtmadan orada gecələmək caizdirmi?
Ad: Elnur, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Ehtiyat vacib budur ki, gecənin ikinci yarısında gecələmək üçün Minaya qayıtsın.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (64) : Hacıların sayı çox olduğuna görə bəzi hacıların çadırlarını Minadan xaricdə qururlar. (Onların) vəzifələri nədir?
Ad: Malik, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Zərurət halında eybi yoxdur, zəruri olmayan halda caiz deyil.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (65) : Olarmı ki, qadınlar on ikisinə keçən gecə rəmyi-cəmərat edib, elə həmin gecə Məkkəyə gedərək bir daha Minaya qayıtmasınlar, yoxsa kişilər kimi mütləq zöhrə kimi Minada qalmalıdırlar?
Ad: Cavad, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Onlar kişilər kimi zöhrə qədər mütləq Minada qalmalıdırlar, yalnız üzrlü səbəbdən (Minada) qala bilməsələr, müstəsnadır (eybi yoxdur).
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (66) : Hacılar on ikisinə keçən gecə, şəri gecə yarısından sonra Məkkəyə gəlib, on ikinci gün, günortadan sonra yalnız rəmyi-cəmərat üçün Minaya qayıdıb, öz əməllərini yerinə yetirə bilərlərmi?
Ad: Sahib, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Minada gecələmək üçün gecənin birinci yarısını, yaxud ikinci yarısını (orada) qalsalar, kifayətdir.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (67) : Hacıların sayı çox olduğuna görə bəzi hacıların çadırlarını Minadan xaricdə qururlar. (Onların) vəzifələri nədir?
Ad: Samir, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Zərurət halında eybi yoxdur, zəruri olmayan halda caiz deyil.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (68) : Əgər bir şəxs Zil-həccə ayında ma fiz-zimmə niyyəti ilə öz vətənində qurban kəssə, onun dəri və bağırsaqları bütövlükdə fəqirə verilməlidir, yoxsa üçdə birini fəqirə verib üçdə ikisini özünün və dostlarının səhmi kimi sərf etməsi mümkündür? Əgər bunun xilafına əməl olunarsa, qoyunu kəsən günün qiymətini borcludur, yoxsa borcunu yerinə yetirən günün (qiymətini)?
Ad: Mahir, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Onu öz səhmi kimi sərf edə və ya dostlarına ya fəqirlərə verə bilər. Lakin gördüyü işin əvəzi (haqqı) olaraq qəssaba verməyin işkalı var və ehtiyat müstəhəb budur ki, əgər özü ondan istifadə etsə qiymətini sədəqə versin və (burada) meyar, qurban kəsən günün qiymətidir.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (69) : Səudiyyə dövləti qurban kəsmək üçün Minadan xaricdə bir neçə məkan təyin etmişdir. Hacıların (bununla əlaqədar) vəzifələrini bəyan edin.
Ad: Mahir, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Hazırkı qurbangahların əksəriyyəti Minadan xaricdədir. Lakin hazırkı şəraitdə bu qurbangahlarda qurban kəsməyin eybi yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (70) : Hansı hallarda hacının vəzifəsi öz vətənində qurban kəsməkdir?
Ad: Elnur, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Hazırkı şəraitdə qurbanlığın üç haləti var:
1) Əgər orada qurban kəsib və qurbanlığın ətini orada da məsrəf edə (istifadəyə verə) bilsə, bu (hal) hər bir şeydən (haldan) irəlidir.
2) Orada məsrəf (istifadə) etmək imkanı olmasın, lakin müsəlmanlar onu qablaşdırıb ehtiyacı olanların istifadəsi üçün Minadan xaricə və digər şəhərlərə göndərsinlər. Birinci variant mümkün olmadığı təqdirdə ikincisi vacibdir.
3) Yuxarıda qeyd olunan şəkillərin heç biri mümkün olmasın və Qurbanlıq hədər olub aradan getsin. Belə şəraitdə onun pulunu ayırıb, qayıdan zaman Zil-həccə ayında qurban kəsib xərclənməsi lazım olan yerdə xərcləsələr, onların həccində heç bir işkal yaranmayacaqdır. Qurban pulunu ayıra bilməsələr, zimmələrinə (öhdələrinə) götürsünlər.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Go to TOP