Sual (11) : Bir şəxs digərini öz atası üçün Quran xətm etməkdən ötrü əcir etmiş, lakin məbləği müəyyən etməmişdir. İndi isə qiraətdən sonra əcir tutulan şəxs böyük məbləğdə pul istəyir ki, əcir edən bu pulu ödəmir. Bu məsələnin hökmünü bəyan edin.
Ad: Nermin, Ölkə: azerbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Camaat arasında və adət üzrə nə qədərdirsə, o qədər ödəməlidir və bundan artıq vermək lazım deyil.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (12) : Mən bir şəxsin evini müəyyən məbləğlə icarə etmişəm. Sonra onu daha artıq məbləğə icarəyə vermişəm və ev sahibinin də razılığını almışam. Bu müamilə səhihdirmi?
Ad: Nerman, Ölkə: , Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
O evi, icarə etdiyiniz məbləğdən artıq məbləğə icarə verməyinizin işkalı var. Yalnız bir halda olar ki, ona xalça, şkaf, şifoner və s. kimi avadanlıq artırasınız.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (13) : Bir şəxs bir evi bir il orada yaşamaq üçün icarə etmişdir. amma səkkiz aydan sonra evi boşaldıb təhvil vermişdir. Sualımız budur ki, icarə edən şəxs dörd ay tez boşaltdığı müddətin pulunu verməlidir ya yox?
Ad: karam, Ölkə: azerbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
İcarə müddəti bir il təyin olunubsa, icarə edən evdən heç bir müşkül görmədən evi boşaldırsa, icarədə qeyd olunan müddətin pulunu ödəməlidir.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (14) : Mən bir kombayn maşının sahibiyəm. onunla işləyib qazanc ələ gətirirəm. bir nəfərin altı hektar sahəsini biçmək üçün onunla qərarlaşıb zəhmət haqqını əvvəlcədən almışam. beş hektar sahəsini tamamlayanda kombayn xarab oldu. təmir olunması bir müddət vaxt apardığından, torpaq sahibi başqasını gətirib işin qalanını ona gördürdü. indi onun haqqını mən gərək ödəməliyəm?
Ad: , Ölkə: azerbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Bəli, siz gərək bir hektar yerin muzdunu qaytarasınız.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (15) : Bir xanım neçə il əvvəl öz oğluna bir milyon pul verib ki, hər ay ona on beş min versin. Şərt bu olub ki, əsl məbləğ qalmış olsun. Şərt cəhətdən nöqsan yaranmasın deyə, anası şifahi olaraq sənəd tərtib etmədən oğlunun maşınını bir milyona alır və onu ayda on beş min ödəmək şərtiylə oğluna icarəyə verir. neçə il keçəndən sonra ana oğluna bir milyon pulumu gətir ki, maşın sənin olsun. Sualımız budur ki, belə alver səhihdir?
Ad: , Ölkə: azerbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Sənədi yazıb tərtib etmək, müamilə və icarənin səhih olmasında şərt deyil. müamilə onlarsız da səhihdir. Şəri cəhətdən maşının maliki olan ana tərəfindən maşın üçün alveri təzələmək səhihdir. İki tərəfin razılığı ilə bilərəkdən icarə pozulur və ana pulunun sahibi olur. xülasə, əgər əvvəlcədən alveri ciddi tutublarsa da onların bu əməlinin şəri işkalı yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (16) : Bir mənzili iyirmi il əvvəl icarə edib orada yaşayıram. Əlbətdə hər il ev pulunu bir miqdar artırmaqla icarə müqaviləsini təzələyirik. amma bu il icarə qiyməti ilə razılaşmadığıma görə bir nəticəyə gəlməmişik. ev sahibi deyir ki, əvvəlki ilin müqaviləsinə əsasən icarə vaxtı bitəndən sonra evimdə qalmağa razı deyiləm. İlin axırıncı günü mənzili boşaltmalısan. mən də nə qədər çalışsam da bir nəticəyə gəlməmişəm və özümə ev də tapa bilməmişəm. Əlbətdə el arasında belə bir adət var ki, icarə müddəti bitəndən sonra yeni ev tapana qədər həmin evdə qalmağa möhlət verirlər. xahiş edirəm ki, mənim vəzifəmi bəyan edəsiniz.malı məlum olduğundan icarə müddətini məlum etmirlər. belə icarələr səhihdir, ya yox?
Ad: kamil, Ölkə: azerbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Sualın qoyuluşuna əsasən icarə müddəti bitəndən sonra ixtiyar ev sahibi ilədir. onun razılığı olmadan şəri cəhətdən həmin mənzildə qalmağa hakk yoxdur. zəruri və çarəsizlik varsa, onun razılığını ələ gətirin. belə cəhətlərə el arasında olan adətlərin şəri əsasları yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (17) : Bir il bundan əvvəl bir mənzili iyirmi bir ay müddətinə ayda on iki min tümən icarə haqqı verməklə şəri icarə qanunlarına əsasən icarə etmişəm. İndi icarəyə verən şəxs aldandığını iddia edir. xahiş edirik şəri hökmü bəyan edəsiniz.
Ad: kamil, Ölkə: azerbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Əgər icarəyə verən şəxs şəri qaydalara əsasən müqavilə zamanı aldandığını sabit etsə və bundan məlumatı olmadığını desə icarəni poza bilər, əks halda icarəni pozmağa haqqı yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Go to TOP