Sual (61) : Ən böyük ibadət nədir ? Zəhmət olmasa sübutun qeyd edəbsiz

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Bu barədə konkret nəyisə demək olmaz, çünki bu nisbidir və bir çox əməllər ən böyük ibadət hesab olunub. Misal üçün hər halda şükür etmək, Allahı həmişə yad etmək, dua, təfəkkür, namaz, İmam Zamanın zühurunun intizarını çəkmək, Kəbəni təvaf etmək, infaq və s. ən böyük ibadət hesab olunub. Əlbətdə bəzi fərqləri var bu ibadətlərin. Misal üçün qəlbi ibadətlər, əməli ibadətlər, mali ibadətlər və s. Hər birinin arasında ən böyük ibadət nəzərdə tutulub.
Allah sizə yar olsun.
Sual (62) : Salam aleykum. Eger ixlas sursin 3 defe oxumaq quran oxumaga beraberdise onda hansisa oluye qurani tam oxumaq evezine 3 defe ixlas oxumaq olar?

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

Əgər başqa bir şəxsin tərəfindən Quran oxumağı üzərinə götürübsə və ya nəzr edibsə Quranı tam oxumalıdır, İxalası 3 dəfə oxumaq kifayət etmir.
Allah sizə yar olsun.
Sual (63) : assalamu aleykum! cume namazi qilinmayan yerde cume namazini evez eden erabi namazi nece qilinir?

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

Seyid ibni Tavus "Cəmalul-usbu" adlı kitabında Şeyx Telləkübradan və o da öz sənədi ilə Zeyd ibni Sabitdən rəvayət edir ki, səhranişin bir kişi Həzrət Rəsulullahın (s.a.a.) yanına gəlib, dedi: "Atam-anam sənə fəda olsun ey Rəsulullah (s.a.a.), biz səhrada qaldığımız üçün Mədinə şəhərindən uzağıq və hər cümə günü Cümə namazında iştirak edə bilmirik. Mənə elə bir əməl öyrət ki, onu yerinə yetirdikdə, Cümə namazının fəzilətini əldə edə bilim. Öz əhli-əyalımın və qəbiləmin yanına geri döndükdə də bu əməli onlara öyrədəcəyəm." Həzrət Rəsulullah (s.a.a.) belə buyurdu: "Gün qalxdıqdan iki rükət namaz qıl. Namazın birinci rükətində "Həmd"dən sonra yeddi dəfə "Fələq" və ikinci rükətində yeddi dəfə "Nas" surələrini oxu. Namazın salamlarını dedikdən sonra yeddi dəfə "Ayətəl-kürsi"ni oxu. Sonra yenə də ayağa qalx və iki dörd rükətli, səkkiz rükət namaz qıl. Birinci iki rükətdən sonra təşəhhüdü de, amma salam demə. Salamları, dördüncü rükəti bitirdikdən sonra, təşəhhüddən sonra de. İkinci dörd rükət namazı da bu qayda ilə qıl. Namazın hər rükətində bir dəfə "Həmd" surəsini, bir dəfə "Fəth" surəsini və iyirmi beş dəfə "İxlas" surəsini oxu. Təşəhhüd və salamlardan sonra yeddi dəfə bu duanı oxu:
Ya həyyu ya qəyyumu ya zəl cəlali vəl ikram, ya ilahəl əvvəlinə vəl axirin, ya ərhəmər rahimin, ya rəhmanəd dunya vəl axirəti və rəhiməhuma, ya rəbbi ya rəbbi ya rəbb, ya Əllahu ya Əllahu ya Əllahu ya Əllahu ya Əllahu ya Əllahu ya Əllah, səlli əla Muhəmmədin və alih, vəğfir li.
Sonra öz hacətini istə və yetmiş dəfə bu zikri de:
La həvlə və la quvvətə illa billahil əliyyil əzim.
Sonunda da bu sözləri de:
Və subhanəllahi rəbbil ərşil kərim."
Sonra Həzrət Rəsulullah (s.a.a.) buyurdu: "Məni haqq olaraq öz elçisi göndərən Allaha and olsun ki, mən, cümə günü bu namazı qılan hər bir mömin və möminənin Cənnətə daxil olmasına zamin dururam. Bu namazı qılan şəxsin özünün və ata-anasının bütün günahları bağışlanar və Haqq Taala həmin gün müsəlmanların şəhərlərində bütün namaz qılanların savabını ona əta edər. Həmçinin, Haqq Taala, məşriq və məğribdə bu gündə oruc tutub, namaz qılan insanların savabını ona yazar. Haqq Taala ona heç kimin görmədiyi və heç kimin eşitmədiyi nemətlər əta edər."

Allah sizə yar olsun.

Sual (64) : assalamu aleykum! ceferi teyyar namazinin mexsusi musteheb sureleri hansilardi?

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam

Cəfər təyyar namazının birinci rükətində Fatihədən sonra Zilzal surəsi, ikinci rükətdə Adiyat surəsi, üçüncü rükətdə Nəsr surəsi, dördüncü rükətdə İxlas surəsi oxumaq müstəhəbdir.

Allah sizə yar olsun.

Sual (65) : selamünaleyküm oruç hükümleri ile ilgili fetvalarınız sayfanın hangi bölümündedir allah razı olsun

Əleykumus-salam.

Oruc hökmləri ilə bağlı aşağıdakı adresə müraciət edin:

http://sual.nur-az.com/az/40/Oruc/

Allah sizə yar olsun.

Sual (66) : assalamu aleykum! ceferi teyyar namazi nece qilinir?

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

Cəfər, Peyğəmbərin (s) əmisi Əbu Talibin oğlu, Əlinin (ə) qardaşı, Mutə döyüşünün fədaisi və İslamın böyük şəhidlərindəndir. Cəfəri-Təyyar adı ilə məşhur olan bu insanın şəxsiyyətini Peyğəmbərin (s) sözləri və ona bağlılığı ilə müəyyən etmək olar. Yəhudilərin Xeybər qalasının fəthi və Cəfərin Həbəşədən qayıtdığı zaman Peyğəmbər (s) onu qucaqladı və alınını öpüb buyurdu: “Bilmirəm hansı iş üçün sevinim. Xeybərin alınması, ya Cəfərin gəlişi üçün?” Sonra Peyğəmbər (s) bu namazı ona öyrətdi və buyurdu: əgər edə bilsən hər gün, olmasa hər həftə, ya hər ay, olmasa hər il, ya ən azı ömründə bir dəfə bu namazı qıl.
Mutə döyüşündə Cəfərin iki qolu da kəsiləndən sonra bayrağı yerə atmağa razı olmayıb onu dişlərinə aldı. Həzrət Peyğəmbər (s) bu barədə buyurmuşdur: “Allah Cəfərin iki qolunun yerinə ona iki qanad verəcək ki, behiştdə onlarla pərvaz etsin.” Buna görə də ona Cəfəri-Təyyar (uçan) deyiblər.
Cəfəri Təyyarın namazı böyük günahların bağışlanmasına səbəb olur və başqa fəzilətlərə də malikdir. Onun ən fəzilətli vaxtı cümə günü günorta vaxtıdır. Cəfəri Təyyar namazının qılınma qaydası:
Bu müstəhəbbi namaz 4 rəkətdir, 2 dənə 2 rəkətli namaz kimi qılınır. Hər rəkətdə Həmd və Surə oxuduqdan sonra rükuya getmədən əvvəl 15 dəfə təsbihati-ərbəə* zikri oxunur. Rükuda rükunun zikrini söylədikdən sonra bu zikr 10 dəfə deyilir. Rükudan qalxdıqdan sonra (qiyam halında) bu zikr yenə 10 dəfə oxunur. Daha sonra 2 səcdədə və səcdələr arasında oturarkən zikr 10 dəfə oxunur. İkinci səcdədən qalxıb oturduqdan sonra yenə 10 dəfə oxunur. Digər rəkətlər də eynilə bu cür qılınır. Təsbihati-ərbəə zikri belədir: "Subhanəllahi vəlhəmdulilləhi və lə iləhə illəllahu vallahu əkbər"

Allah sizə yar olsun.

Sual (67) : Salam. Vəfat etmiş uşaq üçün cənazə namazı qılınanda yazırlar ki, dördüncü təkbirdən sonra belə de: : «اللَّهُمَ اجعَلهُ لِأَبَويهِ وَلَنَا سَلَفاً وَفَرَطَاً وَأجراً». Bu sözlərin mənasını zəhmət olmazsa yazardınız.

Əleykumus-salam.

اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ لاَِبَوَیْهِ وَ لَنا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ اَجْراً.)
İlahi qərar ver onu valideyninə və bizə keçmiş, muzd və savab.

Allah sizə yar olsun.

Sual (68) : assalamu aleykum! ceferi teyyar namazi nece qilinir?

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Cəfər, Peyğəmbərin (s) əmisi Əbu Talibin oğlu, Əlinin (ə) qardaşı, Mutə döyüşünün fədaisi və İslamın böyük şəhidlərindəndir. Cəfəri-Təyyar adı ilə məşhur olan bu insanın şəxsiyyətini Peyğəmbərin (s) sözləri və ona bağlılığı ilə müəyyən etmək olar. Yəhudilərin Xeybər qalasının fəthi və Cəfərin Həbəşədən qayıtdığı zaman Peyğəmbər (s) onu qucaqladı və alınını öpüb buyurdu: “Bilmirəm hansı iş üçün sevinim. Xeybərin alınması, ya Cəfərin gəlişi üçün?” Sonra Peyğəmbər (s) bu namazı ona öyrətdi və buyurdu: əgər edə bilsən hər gün, olmasa hər həftə, ya hər ay, olmasa hər il, ya ən azı ömründə bir dəfə bu namazı qıl.
Mutə döyüşündə Cəfərin iki qolu da kəsiləndən sonra bayrağı yerə atmağa razı olmayıb onu dişlərinə aldı. Həzrət Peyğəmbər (s) bu barədə buyurmuşdur: “Allah Cəfərin iki qolunun yerinə ona iki qanad verəcək ki, behiştdə onlarla pərvaz etsin.” Buna görə də ona Cəfəri-Təyyar (uçan) deyiblər.
Cəfəri Təyyarın namazı böyük günahların bağışlanmasına səbəb olur və başqa fəzilətlərə də malikdir. Onun ən fəzilətli vaxtı cümə günü günorta vaxtıdır. Cəfəri Təyyar namazının qılınma qaydası:
Bu müstəhəbbi namaz 4 rəkətdir, 2 dənə 2 rəkətli namaz kimi qılınır. Hər rəkətdə Həmd və Surə oxuduqdan sonra rükuya getmədən əvvəl 15 dəfə təsbihati-ərbəə* zikri oxunur. Rükuda rükunun zikrini söylədikdən sonra bu zikr 10 dəfə deyilir. Rükudan qalxdıqdan sonra (qiyam halında) bu zikr yenə 10 dəfə oxunur. Daha sonra 2 səcdədə və səcdələr arasında oturarkən zikr 10 dəfə oxunur. İkinci səcdədən qalxıb oturduqdan sonra yenə 10 dəfə oxunur. Digər rəkətlər də eynilə bu cür qılınır. Təsbihati-ərbəə zikri belədir: "Subhanəllahi vəlhəmdulilləhi və lə iləhə illəllahu vallahu əkbər"

Allah sizə yar olsun.

Sual (69) : SALAM ADMIN.....MEN EGER NAMAZ QILANDA QABAGIMDA PISIK OLANDA BIR SEY OLMAZ SADECE DUR BAXIR MENDE NAMAZIMI QILIRAM MENE MANE OLMUR,,SIZCE NAMAZ BATILDIR YADA NAMAZ QILANDA QABAGIMDA OLMAGINDa bir sey olmaz??

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

Bu halda namaz qılmağın eybi yoxdur, amma pişiyin tükü libasınızda olmamalıdır. Əlbətdə fikirinizi yayındırırsa yaxşı olar uzaqlaşdırasınız.
fiqhi xarakter daşıyan sualları saytın "Fiqhi" suallar bölümünə göndərin.

Allah sizə yar olsun.

Sual (70) : Salam qardas men isgal olunmus Agdam rayonundaki axirinci azanini dinledm vidioda orada azandan evvel tesbihati erbee deylir ve Heyye eles selahi heyye eles selah heyye elel felahi heyye elel felah deylir bu duzgundur???isdesez ozunuzde yukluyb baxarsiz (Agdam mecidinde son azan Hafizin sesiyle)

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam.

Azanın tərkib hissəsi kimi deyil, əlavə zikr kimi deməyin eybi yoxdur.
Allah sizə yar olsun.
Go to TOP