Sual (1) : Salam. Mərhum İmam Xomeyni buyurur: Fərz edin ki, bir müsəlmanın canı sizin şərab içməyinizə bağlıdır. Bəli, onun canını qorumaq üçün sizə şərab içmək və yalan danışmaq vacibdir.... (Səhifeye İmam, c. 15 səh. 116). Məlumdur ki bu təqiyyəyə aiddir. Lakin Usuli kafidə təqiyyə bölməsində bu hədislə rastlaşdıq: HƏR ŞEYDƏ TƏQİYYƏ VARDIR, İKİ ŞEYDƏN BAŞQA: NƏBİZ İÇMƏKDƏN VƏ AYAQQABININ ÜSTÜNƏ MƏSH ÇƏKMƏKDƏN. Sual: Bu iki zidd sözləri necə cəmləşdirmək olar? Əvvəlcədən təşəkkür edirik...

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

Əleykumus-salam

Usuli-Kafidə deyilən hədis müsəlmanlar yaşayan islami mühitə aiddir. Belə bir mühitdə təqiyyə etmək şəraiti yoxdur. Təqiyyə o yerdədir ki, insanın aydın və bəyənilən məntiqlə öz əqidəsini sübut etməyə imkanı olmasın. Şübhəsiz, şərabın Quran ayələri ilə haramlığını islami mühitdə sübut etmək çətin iş deyil, eləcə də, təməttö həccinin vacibliyi və ya ayağın üzərinə məsh çəkmək. Mərhum İmam Xumeyninin nəzəri qeyri-islami mühitlərə aid ola bilər ki, o mühitlərdə şərab içməyin hökmü təhrif edilərək dəyişdirilib. 
Allah sizə yar olsun
Go to TOP