Sual (1) : Salam.Bütün musiqilər haramdır?
Ad: Ebu Turab, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Sistani
Bütün musiqilər haram deyil, yalnız eyş-işrət və kef məclislərinə uyğun olan musiqilər haramdır, ondan başqaları icazəlidir.
Sual (2) : Musiqini mütləq surətdə haram bilirsiniz?
Ad: Adem, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Keyf məclislərinə münasib olan hər bir şey haramdır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (3) : Hansı musiqilər haramdır? kədər və yorğunluğu aradan aparmaq üçün qulaq asmağın nöqsanı var?
Ad: Eldar, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Şənlik musiqisi və bədəni hərəkətə gətirən hər bir musiqi haramdır. yorğunluğu aradan aparmaq və başqa səbəblər arasında heç bir fərq yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (4) : Musiqi və musiqi avazı haqqında rəyiniz necədir və əgər qadının səsiylə olsa hökmü necədir?
Ad: Zamin, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Şadlıq və şənlik məclislərinə münasib olan musiqilər haramdır. Əgər qadının səsiylə olsa haramlığı daha da çoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (5) : Musiqi çalınan toy və bayram məclislərində iştirak etməyin hökmü necədir?
Ad: Cemil, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Düzgün deyil.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (6) : Əza saxlayan dəstələrdə musiqi alətlərini istifadə etmək düzgündür?
Ad: Davud, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Şadlıq və şənlik alətlərinin istifadəsi mütləq surətdə haramdır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (7) : Radio və televiziyada istifadə olunan həmçinin istifadə və alqı-satqısı azad olan orqan musiqi alətinin təlimi düzgündür? mən bu musiqi alətinin müəllimi olduğum üçün sizin mübarək rəyinizi bilmək istəyirəm.
Ad: Tahir, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Caiz deyil. Əgər mütrib və ləhf-ləb məclislərinə münasib şəkildə olsa haram və təlimidə haramdır. Əks halda haram deyil
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (8) : Mənim müsiqini öyrənməyə daha cox həvəsim olduğundan boş vaxtlarımı keçirtmək üçün musiqiyə çox qulaq asıram? bu hakda sizin mübarək rəyiniz necədir?
Ad: Ehmedaga, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Təlim, tədris və əməl cəhətdən musiqinin haram olmasına baxmayaraq, gərək vaxtın nə qədər dəyərli və İslam məsələlərinə nisbətdə məlumatın az olmasına diqqət etmək lazımdır. boş vaxtlarını İslamın müxtəlif məsələlərinı öyrənməyə sərf etmək yaxşı deyilmi? xüsusiylə onlardan bəziləri, o cümlədən Quranda olan əhvalatlar, islam tarixi, həzrəti peyğəmbər salavatullahın vaxtından sonraya qədər islam şəxsiyyətləri insana şadlıq gətirəndir. aya səhihdir ki, illərlə yaşayan insan İslamdan xəbərsiz bu dünyadan getsin?
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (9) : Toy məclislərində dümbək və dəf çalmağın hökmü necədir?
Ad: Telman, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Onun düzgün olması məhəlle-işkaldır.(məhəlle-işkal odur ki, bir məsələnin səhih olub-olmaması məlum olmasın.(m))
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (10) : Televiziya və radioda yayımlanan mahnılar haqqında sizin rəyiniz necədir?
Ad: Qefer, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Şadlıq, şənlik və həyəcanlandıran mahnılar haramdır. televiziya və radioda yayımlanan mahnılar belə deyilsə maneəsi yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Go to TOP