Sual (1) : Bir şəxs torpaq sahəsini 13 min manat məbləğinə satmışdır. Alıcı isə bu məbləğin yalnız 5 min manatını satıcıya təhvil vermişdir. İndi on dörd il keçəndə sonra torpaq bahalanmış və müştəri torpağın sahibi olduğunu iddia edir. Halbuki, birinci gündən bəri, torpaq sahəsinin dəyərinin əsas hissəsi olan 8 min manatı torpaq sahibinə təhvil verməmişdir. Nəticədə torpağı satan iddia edir ki, “pulun təxiri” ixtiyar haqqına əsasən, hətta pulun ödənilməməyi səbəbindən əmlak qayıtmış və özünə məxsusdur. Müştəri də iddia edir ki, əmlak bütövlükdə ona məxsusdur. Məsələnin hökmü necədir?
Ad: Yaver, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Təxir ixtiyarı belə hallara aid deyil. Torpaq sahəsi müştəriyə məxsusdur. Lakin, bu müddətdə torpaqların qiyməti arasında böyük fərq yarandığına görə ehtiyat vacib budur ki, 8 min manat məbləğində pulun əvəzini torpaq sahələrinin bugünkü qiymətini nəzərə almaqla versin və yaxud satıcını razı salsın.
http://sual.nur-az.com/az/
Ö
z suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq
Sual (2) : Bitkilərin, hеyvanların və insan kimi canlı varlıqların gəlinciklərini, hеykəllərini düzəltmək və şəkillərini çəkməyin hökmü nədir? Onların sərgilərdə alvеr еdilməsi, saxlanması və camaata göstərilməsinin hökmü nədir?
Ad: Aylin, Ölkə: Azerbaycan, Müctəhid: Ayətullah Xamenei
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Ruhsuz varlıqların hеykəlini düzəltmək, şəklini çəkmək və rəsmini işləməyin işkalı yoxdur, еləcə də ruhu olan varlıqların üzünün rəsmini çəkmək əgər çıxıntılı olmazsa, yaxud kamil olmayan hеykəllərin düzəldilməsi olsa, işkalı yoxdur, amma insanın, yaxud hеyvanın hеykəlini kamil surətdə düzəltməyin işkalı vardır. Lakin rəssamlıq və hеykəltəraşlıq işlərini alvеr еtmək və saxlamaq caizdir, onların sərgilərdə göstərilməsi də işkalsızdır.
http://sual.nur-az.com/az/
Ö
z suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq
Sual (3) : 1 Şəri cəhətdən hansı şеyləri еhtikar еtmək haramdır? Sizin nəzərinizcə möhtəkirlərin maddi cəhətdən cəzalandırılması (cərimə еdilməsi) iczelidirmi? 2 Bəziləri dеyir ki, еlеktrik еnеrjisindən еhtiyacdan artıq miqdarda istifadə еtmək israf sayılmır. Bu söz düzdürmü?
Ad: Nadir, Ölkə: Azerbaycan, Müctəhid: Ayətullah Xamenei
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
1. Rəvayətlərdə qеyd olunan və alimlərin arasında məşhur olan nəzərə görə еhtikarın haramlığı yalnız dördlük təşkil еdən taxılda, hеyvan yağlarında və bitki yağlarındadır ki, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ona еhtiyaclıdır, lakin ümumxalq məsləhəti tələb еtdiyi zaman İslam hökuməti camaatın sair еhtiyacları barədə də еhtikarın qarşısını ala bilər, şəriət hakiminin məsləhət gördüyü təqdirdə möhtəkirləri maddi cəhətdən cərimə еtmək işkalsızdır.
2. Şübhəsiz, hər bir şеydən, hətta еlеktrik еnеrjisi və lampaların yandırılmasından еhtiyacdan artıq istifadə еtmək israf hеsab olunur. Ən düzgün söz Pеyğəmbər (s)-dən nəql olunan kəlamdır ki, buyurur: “La sərfə fi xеyr” – xеyir işlərdə israf yoxdur.”

http://sual.nur-az.com/az/
Ö
z suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq
Sual (4) : Kafirlərə və ya Əhli-kitaba Quran satmaq, xüsusilə də onların təhqir, hörmətsizlik etmək fikirləri olmadığını, Əksinə, mütaliə üçün aldıqlarını biliriksə, caizdirmi?
Ad: , Ölkə: Azerbaycan, Müctəhid: Ayətullah Məkarim
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Bunun təsir edəcəyinə ümid olsa və hörmətsizliyə səbəb olmasa, icazəlidir.
http://sual.nur-az.com/az/
Ö
z suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq
Sual (5) : Müzariə müqaviləsində təyin olunmuş müddət tamamlanandan sonra iş görən mülk sahibləri ilə şərik olurmu? və yaxud təkcə mənfəəti təqsimləyərkən pay aparır?
Ad: Hamil, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Müzariə müqaviləsində əkinçi və yer sahibi gərək qərar qoysunlar ki, məhsuldan müəyyən hissə onlara çatsın və əsl mülk malikindir. habelə əkində sonrakı illərdə məhsul onların arasında xüsusi nisbətdə bölünməyi qərarlaşa bilərlər.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (6) : Musaqatda musaqat müqaviləsinin vaxtı bitəndən sonra mənfəətin təyin və təqsim olması hansı surətdədir? Əkinçi yerin sahibi ilə mülkdə şərik olurlar, yaxud təkcə təqsim olunanda bəhrə və səhm aparırlar?
Ad: Gulaga, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Xeyir, şərik olmurlar, əgər ağac əkib sonradan ağacda, ya onun yerində şərik olmaqlarını qərarlaşsalar, ehtiyat-vacibə əsasən batildir. gərək tövzihul-məsail risaləsinin 2326-cı məsələsinə uyğun əməl olunsun. məsələni daha təfsilatı ilə bilmək üçün risalənin 381-ci səhifəsindən sonraya müraciət edin.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (7) : Mən səksən yaşlı bir qoca kişiyəm, altmış ildir ki, bir şəxsin bağında əkinçiliklə məşğulam, hər il yer sahibinin haqqını ona ödəmişəm. qeyd olunan yerdə altı qoz ağacı əkmişəm ki, hal-hazırda məhsul verirlər. Əvvəlki illərdə ağacların və yerin məhsulunun yarısını onlara verirdim. İndi yer sahibi deyir ki, islam qanunlarına əsasən ağaclar mənim yerimdə olduğundan məhsulun hamısı mənə aiddir. qeyd olunan qoz məhsulu şəri cavab alana qədər islam cəmiyyətində əmanət qoyulub. xahiş edirəm, iki müsəlmanın hüququ qorunsun deyə məhsulun yer sahibinə ya ağacı əkən şəxsə çatmasını bəyan edəsiniz? və yer sahibinə hansı ünvanla çatır?
Ad: Fidan, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Qoz ağacları kimin mülkündədirsə, qoz da onun mülkü sayılır. Əgər yer sahibinin malından əkmisinizsə onundur, yox əgər öz malınızdan əkmisinizsə sizindir. birinci halda malik gərək sizin zəhmət haqqınızı verməlidir və ikinci halda siz malikin torpaq haqqını gərək ona verəsiniz.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (8) : Bəzi məntəqələrdə rəsmdir ki, sərmayə sahibləri saxlamaq üçün bir neçə heyvanı bir nəfərin ixtiyarına qoyurlar. bir ildən sonra nəticədən ələ gələn hasili öz aralarında bərabər bölürlər. el aras;nda bu müqaviləyə yarım ildə olan mənfəət deyilir. Əvvəlcə heyvanları qiymətləndirib, müəyyən müddət keçəndən sonra əvvəlcə birinci sərmayəni onun sahibinə qaytarıb sonra isə sərmayədən artıq qalanı tərəflər arasında bərabər bölünür. xahiş edirik buyurasınız: 1) bu qərarda şəri əqdlərin hansı ilə tətbiq olunur? (gərək hansı əqdin qərarları ilə icra olunsun?) 2) Əgər səhvən yaxud bilərəkdən birinci sərmayə qiymətləndirilməsə məsələ hansı hökmü tapır? 3) malın tələf olan mallardan olduğuna diqqət etsək, malın hamısı yaxud bir hissəsi tələf olarsa, məsələnin hökmü necədir?
Ad: Davud, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
1) qeyd olunan halda yuxarıdakı qərarda cüalə ola bilər. bu mənaya ki, heyvanların sahibi- "Əgər heyvanları qoruyub saxlasan onların mənfəətinin yarısı sənin malın olsun" desə, çünki, onun iş və əməlinin əvəzi mənfəətin yarısı olduğundan onların çətinliyinə səbəb olmaz. buna əsasən cüala səhih və cüalə hökümləri ona aiddir və həmçinin bu qərardadır. sülhün (razılaşmanın) bir növü və sülhün hökümlərini də ona aid edə bilərlər. bu mənaya ki, heyvanları saxlayan bu müddətin zəhmət haqqını mənfəətin yarısı ilə razılaşsın. təbii olaraq demək olar ki, qeyd olunan qərardad bir növ əqd və ağlasığan bir müstəqil qərardaddır.
Əqdlərin heç birindən sayılmadığından tərəflərin ona uyğun əməl etməsi lazımdır.
2) verilən Sualda sərmayəni qiymətləndirməmək hər cəhətdən zərər və batil deyildir. qiymətin fərqli olmasına nisbətdə xibrə əhlinin nəzəri yaxud razılaşma ilə məsələni xətm edə bilərlər.
3) sərmayənin tələf olması ehtimalı qərardada nöqsan gətirmir. Əgər malın hamısı, yaxud bir hissəsi tələf olsa malikə zərər dəyir və iş görən şəxs də mənfəət aparmır. sərmayənin tələf olma hökmləri muzaribədə vardır.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (9) : Mənim yolun kənarında bir az torpaq sahəsi varımdır. İcazə vəsiqəsini alıb orada dükan tikmək istəyirdim. həmin fikirlə başqası ilə qərarlaşdım ki, orada dükan tikib, həmin şəxs mənimlə şərik olub dükanda işləsin. Şəriklik haqqından əlavə dükanda işlədiyi üçün müəyyən məbləğ muzd alsın. amma bu yönümdə heç bir addım atılmadı. neçə ildən sonra mən qeyd olunan yeri satdım. İndi həmin şəxs qərardadın səbəbinə haqqını tələb edir. bu qərardad səhih olub, ya yox? Əgər səhihdirsə, hansı addadır?
Ad: Sabir, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Çünki qərardadın işi dükan tikməkdir, yəni yer sahibi "dükan tikilən surətdə həmin şəxs mənə şərik olsun" demişdir. buna əsasən dükan tikilməyibsə, qərardad mövzusu ləğvdir. bu qərardad şəri bir qərardaddır, mümkündür cüalə adı altında olsun.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Sual (10) : Əvvəlki Suala əsasən qeyd olunan şərik qeyd olunan yerə nisbətdə iddia etməyə haqqı vardır?
Ad: Aydin, Ölkə: Azərbaycan, Müctəhid: Ayətullah Fazil
Bismillahir-rəhmanır-rəhim
Verilən suala əsasən çünki, şərikli olmaq dəqiqləşməyib, yəni, işə başlamayıblar. təkcə qərar bağlamaqla şəriklik həqiqiləşməyib və iş baş tutmayıb. buna əsasən torpağa nisbətdə heç bir haqqı yoxdur.
Öz suallarınıza cavab almaq üçün bizim saytımıza etimad etdiyinizə görə təşəkkür edirik.
Allahdan sizə xöşbəxtlik və müvəfəqiyyət arzulayırıq.
Go to TOP